Habigo

 

Projekt financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)


habigo

 

HABIGO, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, inženjering i trgovinu, osnovano je 1990. g., a registrirano je, u skladu sa ZTD, 10.studenog 1995. godine. Sjedište društva je u Bjelovaru, Trg hrvatskih branitelja 21.

Kroz godine upornog rada tvrtka se profilirala u jedan od poznatijih projektnih ureda na našem području u kojem klijenti dobivaju kvalitetnu i cjelovitu uslugu iz područja projektiranja, izrade energetskih certifikata, vođenja projekata, izrade procjembenih elaborata, sudska vještačenja vezana uz građevinarstvo.

 

 


 • ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
 • Po ovlasti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr), obavljamo energetske pretpreglede i preglede zgrada za energetsko certificiranje za kandidiranje za bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr) te izrađujemo energetske certifikate na teritoriju Republike Hrvatske za zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom kao i za zgrade sa složenim tehničkim sustavima. (od stanova, apartmana, obiteljskih kuća, višestambenih objekata, škola, zdravstvenih ustanova, upravnih zgrada, poslovnih prostora, proizvodnih hala…).

  Rješenja za energetsko certificiranje
  Habigo rješenje Rješenje Habalija

     Modul 1 Modul 2


 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
  • po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke,
  • za potrebe stečajnih postupaka,
  • za potrebe banke pri ishođenju kredita,
  • kao prilog poreznoj prijavi u inozemstvu,
  • kao i za potrebe suda.
  Za potrebe vlasnika nekretnina, (fizičke i pravne osobe), izrađujemo i troškovnike.


  Rješenje vještaka

  sudski vještak

   


 • PROJEKTIRANJE I NADZOR GRADNJE – ARHITEKTONSKO I GRAĐEVINSKO PROJEKTIRANJE
 • Registrirani smo i ovlašteni izrađivati projektnu dokumentaciju iz područja visokogradnje i niskogradnje (arhitektonski i građevinski dio), obavljati stručni nadzor nad izvođenjem radova u navedenim područjima, izrađujemo elaborate o samostalnim uporabnim cjelinama) etažiranja, izrađujemo troškovnike za potrebe javne nabave…


  HKIG

   

  Zaštita na radu

   


 • VODITELJ PROJEKTA
 • – djelatnost upravljanja projektom gradnje – prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje obvezu imenovanja voditelja projekta imaju:

  Članak 38.


  (1) Voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utroška sredstava i vremena te radi zakonite i kvalitetne izvedbe građevine.
  (2) Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

   1. ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.
   2. ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

  (3) Voditelj projekta odgovoran je investitoru za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.  Voditelj projekata


 • SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA – SAMOPERI
 • Južna obilaznica 1

  Tvrtka je vlasnik samoposlužne autopraonice, na Južnoj obilaznici, koja posluje od 0-24, i nudi korisnicima pod prihvatljivim uvjetima korištenje prostora, sredstava i opreme za njegovanje svojih “limenih ljubimaca”. Samoposlužna autopraonica posluje od siječnja 2011. godine sa ukupno pet mjesta (boxova) za pranje vozila i 3 mjesta za usisavanje vozila. U sklopu samoposlužne autopraonice na ponudi je i uređaj za “higijenu” guma (crnilo za gume), kao i miris za unutrašnjost vozila. • SAMOPOSLUŽNA AUTOPRAONICA – SAMOPERI 2
 • Andrije Hebranga 38

  2017. godine otvorena je druga samoposlužna autopraonica, u Bjelovaru u ulici Andrije Hebranga 38 sa ukupno pet mjesta (boxova) za pranje vozila i 3 mjesta za usisavanje vozila, koja posluje od 0-24, i nudi korisnicima pod prihvatljivim uvjetima korištenje prostora, sredstava i opreme za njegovanje svojih “limenih ljubimaca”. U sklopu samoposlužne autopraonice na ponudi je i uređaj za “higijenu” guma (crnilo za gume), kao i miris za unutrašnjost vozila, a kao posebnost ističemo prvu praonicu za higijenu (pranje) pasa na području Bjelovarsko-bilogorske županije.. • OSTALO
 • Tvrtka duži niz godina posjeduje dva jumbo plakata na sjevernoj i južnoj obilaznici grada Bjelovara, svaki veličine 12 m2 - obostrani, te iznajmljuje reklamni prostor.
  Također nudimo i ispis velikog formata u fotokvaliteti – baneri, naljepnice, fotografije, jumbo plakati…
  Od početka 2017. godine u vlasništvu tvrtke je kamion sa led displayom površine 6 m2 i pozornicom, te oglasnim prostorom koji iznajmljujemo.
  Kontakti

  Tel: +385 43 242 631
  Mobile: +385 98 205 569
  E-mail: habigo365@gmail.com
  Web: www.habigo.hr  Osnovni podaci

  NAZIV: Habigo d.o.o.
  SJEDIŠTE: Bjelovar, Trg hrvatskih branitelja 21
  NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Bjelovaru
  MBS: 010007902
  OIB: 65419741759
  IBAN: HR7123860021110008016 otvoren kod PODRAVSKA BANKA d.d.
  TEMELJNI KAPITAL: 606.000,00 kn uplaćen u cijelosti
  OSNIVAČ I ČLAN UPRAVE: Igor Habalija, dipl. ing. građ.